Listveitan er nýr miðill hjá List fyrir alla þar sem finna má fjölbreytt og faglegt efni úr öllum listgreinum.

Um List fyrir alla

List fyrir alla er ætlað að velja og miðla listviðburðum um land allt og jafna þannig aðgengi barna á grunnskólaaldri að fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag. Höfuðáhersla er lögð á menningu fyrir börn og menningu með börnum.

Stefnt er að því að yfir tíu ára grunnskólagöngu veiti verkefnið börnum góða yfirsýn yfir vettvang lista. Nemendur kynnast fjölbreytileika listanna, íslenskum menningararfi og list frá ólíkum menningarheimum.

Lesa Meira

Náið samstarf við listamenn og listastofnanir

Menning fyrir börn Menning með börnum Menning sköpuð af börnum

Barnamenning

Barnamenning hefur Á síðustu misserum hefur þrískipting á barnamenningu verið að skjóta upp kollinum.

Barnamenningu er oft skipt í þrjá flokka.

(a) menning fyrir börn, (b) menning með börnum og (c) menning sköpuð af börnum.

List fyrir alla leggur megináherslu á menningu fyrir börn og menningu með börnum. Áherslan er á listamanninn/mennina sem búa til og skapa listverkefni fyrir börn annars vegar og með börnum hins vegar.
Menning sköpuð af börnum er stundum nefnd leikjamenning barna. Það er sú menning sem verður til innan barnahópsins í umhverfinu, oft sjálfsprottin og án tilstuðlunar hinna fullorðnu.

Lesa Meira